Bērni skolā negrib mācīties Rainu un Čaku? Vajag tikai iestāstīt, ka tas ir seno laiku reps...


nākamā anekdote ->